Beschikbaarheid voor 2019:
X = bezet  (hele dag niet beschikbaar)
O = optie

(1 jan. 2020 is bezet)

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1  X X     X X X X X X X  
2   X X   X X X X X X X  
3   X X   X   X X X X X  
4 X   X   X   X X X X    
5 X   X X X   X X X X    
6 X     X X   X X X X    
7 X     X X X X X X X    
8 X       X X X X X X    
9 X       X X X X X X    
10 X       X X X X X X    
11 X       X X X X X X    
12 X     X X X X X X X    
13 X X   X X X X X X X   X
14 X X   X X X X X X X   X
15   X X   X X X X X X    
16   X X   X X X X X X    
17   X X   X X   X   X    
18 X X X   X X   X   X    
19 X X X X X X X X X X    
20 X X X X X X X X X X   X
21   X X X X X X X X X   X
22   X  X   X X X X X X   X
23   X  X X X X   X   X   X
24   X  X X X X   X   X   X
25 X X X X X X   X   X   X
26 X   X X X X   X   X   X
27 X   X X X X X X   X   X
28 X   X X X X X X X     X
29 X   X X X X X X X     X
30 X   X X X X X X X     X
31 X /   / X / X X /   / X

Beschikbaarheid voor 2020:
X = bezet  (hele dag niet beschikbaar)
O = optie

(1 jan. 2021 is in optie)

  jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
1 X             X        
2 X             X        
3 X             X        
4 X             X        
5 X             X        
6 X             X        
7               X        
8               X        
9               X        
10               X        
11               X        
12     X         X        
13     X         X        
14     X         X        
15     X         X        
16     X         X        
17     X       X          
18     X       X          
19     X     X X          
20     X     X X          
21     X     X            
22     X     X            
23                        
24       X                
25       X                
26           X            
27           X            
28           X            
29   /                   X
30   /                   X
31   /   /   /     /   / X